Nabízíme kvalitní certifikované ekologické produkty, které jsou alternativou přírodního kameniva.

Užití

Tyto recykláty jsou vhodné pro obsypy kabelů, vodovodů a kanalizačních řádů, jako náhrada kameniva pod venkovní betonové dlažby,  jako náhrada za kamenivo ke zpevňování cest a chodníků a podloží pod komunikace, drenáže nebo jako výplně pod základové desky nebo vhodné pod komunikace a zpevněné plochy

Recyklované kamenivo

V oblasti recyklace stavebního a demoličního odpadu, zejména betonů, směsných sutí, asfaltů a zemin, máme více než desetileté zkušenosti. Ve středisku Hůry provádíme recyklaci stavebních a demoličních odpadů a následnou výrobu certifikovaných stavebních recyklátů.

Stavební recykláty jsou v mnoha aplikacích vhodnou náhradou přírodního kameniva, aniž by se snížila výsledná kvalita stavby a za zlomek nákladů. Recykláty nacházejí uplatnění hlavně jako zásypový materiál inženýrských sítí, podsyp pro zpevněné plochy, vyrovnávací vrstva pod beton či při výstavbě komunikací.

Recyklační centrum ENVISAN-GEM, a.s. je vybaveno drtičem RUBBLE MASTER, třídičem FINLAY a potřebnou manipulační technikou. Recyklované kamenivo třídíme dle materiálu a velikosti zrna na příslušné frakce.

Jednotlivé frakce recyklátů je možné smísit dle požadavků zákazníka tak aby zrnitost odpovídala následné aplikaci. Přidáním jemné frakce vznikají recykláty vhodné pro náhradu štěrkopísků.smesne-podsitne-0-16-mm.JPG

Směsný recyklát 0 – 16 mm
Materiál je svými vlastnostmi velmi vhodný pro použití do náspů těles komunikace, zásypům inženýrských sítí, obsypy kabelů, vodovodů, kanalizačních sítí a pro různé terénní úpravy. 

Objednat

smesny-recyklat-16-32-mm.JPG

Směsný recyklát 16 – 32 mm
Střední frakce jsou vynikající násypový materiál pro vytváření podkladních vrstev, pro náspy tělesa komunikací a aktivní zóny komunikací. Materiál je možné používat jako náhradu za štěrk do výplňových betonů nižších tříd. 

Objednat

smesny-recyklat-32-63-mm.JPG

Směsný recyklát 32 – 63 mm
Vhodný pro výstavbu obslužných a lesních cest. Používá se pro výstavbu dočasné drenážní vrstvy pro zamezení tvorby bahna na staveništích atp. 

Objednat

betonove-podsitne-0-16-mm.JPG

Betonový recyklát 0 - 16 mm
Jemná frakce betonového recyklátu je vhodná pro použití k zásypům inženýrských sítí, pod chodníky, obsypům vodovodů, kanalizací, kabelů, do náspů těles komunikace. Materiál je dobře hutnitelný a má nižší nasákavost než směsný recyklát. 

Objednat

 betonovy-recyklat-16-32-mm.JPG

Betonový recyklát 16 - 32 mm
Střední frakce betonového recyklátu má uplatnění jako náhrada štěrku pro podkladové a podsypové vrstvy, u nichž je vyžadována vyšší pevnost než pro směsný recyklát. Stále oblíbenější je použití recyklátu jako plnivo do betonů nižších tříd. 

Objednat

betonovy-recyklat-32-63-mm.JPG

Betonový recyklát 32 – 63 mm
Nadsítná frakce betonového recyklátu je vhodná pro konstrukci podkladových vrstev komunikací a jiných staveb, vytváření drenážních prvků atp. 

Objednat

asfaltovy-recyklat-0-63-mm.JPG

Asfaltový recyklát
Živičné recykláty jsou bez přidání pojiva uplatňovány ve spodních podkladních vrstvách či jako zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev, při vytváření nové stmelené podkladní vrstvy (s přidáním hydraulického pojiva – cementu, vápna), či využíván kombinovaným způsobem. 

Objednat

 

Tříděná zemina

Vytříděná výkopová zemina se používá pro konečnou rekultivaci pozemků, terénní úpravy atp.

Kde nás najdete?


ENVISAN-GEM,a.s.
Hůry 149
373 71 Rudolfov

T: +420 387 423 027
F: +420 387 319 228
M: 602 270 809, 602 150 192
E: info@envisan.cz