Poskytujeme komplexní služby likvidace odpadů, výrobu a prodej stavebních recyklátů, sanaci, rozbory půdy i vody. 

Velkoobjemové kontejnery na suť a odpad

Rozbory pitných vod

Rozbory půd

Rozbory bazénových vod

Odvoz a likvidace odpadů

Optimalizace odpadového hospodářství

Poradenství- podniková ekologie

Provoz sběrných dvorů

Svozové dny

Svoz separovaného odpadu

Sběrné místo odpadů – EKOZÓNA

Sanace – EKOZÓNA

Průmyslový / nebezpečný odpad

Komunální odpad

Stavební odpad

Zemědělský odpad

Tekutý odpad

Sběr skla

Oleje

Kde nás najdete?


ENVISAN-GEM,a.s.
Hůry 149
373 71 Rudolfov

T: +420 387 423 027
F: +420 387 319 228
M: 602 270 809, 602 150 192
E: info@envisan.cz