ENVISAN-GEM,a.s. se zabývá odvozem odpadů, likvidací odpadů a odpadů klasifikovaných jako nebezpečné. V oblasti likvidace stavebních sutí disponujeme vlastním recyklačním zařízením. Dopravu zajišťujeme naším vozovým parkem.

Odvezeme:

  • Objemný odpad
  • Separovaný odpad
  • Stavební sutě
  • Kapalné odpady
  • Zdravotnické/infekční odpady
  • Nebezpečné odpady

Máte-li například problémy s jímkou či zaneseným lapolem, neváhejte se na nás obrátit. Více o této službě>>

Kontaktujte nás telefonicky nebo využijte naši poptávku.

Jednotlivé varianty odpadových kontejnerů, které pro svoz odpadu využíváme naleznete zde.

Seznam odebíraných odpadů naleznete zde.

Co je považováno za nebezpečný odpad?

Nebezpěčným odpadem může být vyjetý olej, vyřazené chemikálie, zdravotnický či jiný průmyslový odpad, opadní barvy, plechovky od odpadních barev, ředidla aj. Adekvátním způsobem musí být s těmito látkami nakládáno.

Likvidaci odpadů provádíme:

  • vlastním sacím zařízením v případě kapalných odpadů
  • přistavíme Vám velkoobjemové kontejnery
  • připravíme a odvezeme speciální nádoby na nebezpěčný odpad

Svozy zajišťujeme naším vozovým parkem se zřetelem na typ a množství odpadu. Doprava podle ADR (přeprava nebezpečných látek, dle daných předpisů). Zapůjčujeme nádoby na odpad.

V konkrétních příkladech do naší kompetence spadá likvidace nebezpečného odpadu jako například chemikálií včetně jejich odvozu, likvidace louhu, vyjetých olejů, likvidace plechovek od barvy či odvoz infekčního odpadu.

Příklad nebezpečných odpadů:

PříkladyPříklady

syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla

tiskařské barvy, tonery, inkousty

elektrické baterie, autobaterie

chladničky a mrazáky obsahující freony, obrazovky

likvidace vyjetého oleje všeho druhu, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, benzín, nafta

těkavé látky

kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice

fotochemikálie

zdravotnický materiál (infekční odpad, znečištěné obvazy, jehly apod.)

Výrobky z azbestu (Eternit)

Pesticidy

Obaly od nebezpečných látek

Kde nás najdete?

ENVISAN-GEM,a.s.
Hůry 149
373 71 Rudolfov, České Budějovice

T: +420 387 423 027
F: +420 387 319 228
M: 724 582 136, 602 150 192
E: