Rozbory vody pro provozovatele veřejných bazénů

Na základě vyhlášky č. 238/2011 Sb. a provozního řádu bazénu provádíme akreditované odběry a rozbory bazénové vody.
Vyhovující výsledky zašleme na Informační systém pitné vody (IS PiVo).

Rozbory vody pro uživatele domácích bazénů

Ověřujeme mikrobiologickou a chemickou nezávadnost Vaší bazénové vody.
Na základě výsledků rozborů navrhneme optimální řešení problémů.

Kde nás najdete?

ENVISAN-GEM,a.s.
Hůry 149
373 71 Rudolfov, České Budějovice

T: +420 387 423 027
F: +420 387 319 228
M: 724 582 136, 602 150 192
E: