Po - Pá 7:00 - 15:30
+420 387 423 027
Sběrné místo odpadů a sutí
Hůry 149, Rudolfov, České Budějovice

Havárie Čejkovice

Dne 18.5.2023 byly provedeny práce spojené s odstraněním následků úniku ropných látek na počátku obce Čejkovice v k.ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou (Jihočeský kraj, okres České Budějovice), kde došlo 15.5.2023 k úniku blíže nezjištěného množství motorové nafty z poškozené nádrže havarovaného nákladního automobilu převráceného na bok.
Z místa úniku (příkop podél vozovky) bylo odtěženo cca 8 tun kontaminované zeminy a pomocí automobilové cisterny odsáto 1,5 tuny kontaminované vody a sedimentu z vodoteče protékající souběžně s příkopem. 
Kontaminovaná zemina i vody byly odvezeny k odborné likvidaci jako nebezpečné odpady.
Odtěžený prostor poté byl analyticky zkontrolován a do vodoteče byly nainstalovány tři norné sorpční stěny k zachycení zbytkového znečištění na hladině vodoteče.Vaše zkušenosti s ENVISAN-GEM a.s.

I tyto firmy nám důvěřují
Havárie Čejkovice Havárie Čejkovice Havárie Čejkovice Havárie Čejkovice Havárie Čejkovice Havárie Čejkovice
Sběrné místo odpadů a sutí

Sběrné místo odpadů a sutí
Hůry 149, Rudolfov, České Budějovice
Poptat kontejner