Po - Pá 7:00 - 15:30
+420 387 423 027
Sběrné místo odpadů a sutí
Hůry 149, Rudolfov, České Budějovice

Prodej recyklátů

Nabízíme k prodeji stavební recykláty, drtě, štěrky, písky a substráty. Provádíme také recyklaci stavebních odpadů.
Nabídka recyklátů

Recyklované kamenivo

Recykláty vznikající při drcení stavebního a demoličního odpadu. Je nutné dbát na to, aby v recyklátu nebyly příměsi nebezpečných látek. V oblasti recyklace stavebního a demoličního odpadu, zejména betonů, směsných sutí, asfaltů a zemin, máme více než dvacetileté zkušenosti. Ve středisku Hůry u Českých Budějovic provádíme recyklaci stavebních a demoličních odpadů a následnou výrobu certifikovaných stavebních recyklátů. Recyklované kamenivo třídíme dle materiálu a velikosti zrna na příslušné frakce.

Recykláty slouží jako částečná náhrada kameniva, využívaného především ke zpevňování cest a chodníků a podloží pod komunikace, drenáže nebo jako výplně pod základové desky nebo vhodné pod komunikace a zpevněné plochy. Využití recyklátů je také vhodné pro obsypy kabelů, vodovodů a kanalizačních řádů.

Proč zvolit recyklát

  • úspora nákladů 50 %
  • příznivá cena
  • dobrá dostupnost
  • snížení množství stavebního odpadu na skládkách
  • šetříte přírodu tím, že využíváte recyklovaný a plnohodnotný materiál
Nevíte si rady? Jsme vám denně k dispozici.
Asfaltový recyklát
0 - 20 mm
Asfaltový recyklát 0 - 20 mm
Živičný recyklát je bez přidání pojiva uplatňován ve spodních podkladních vrstvách či jako zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev, při vytváření nové stmelené podkladní vrstvy (s přidáním hydraulického pojiva – cementu, vápna), či využíván kombinovaným způsobem.
Poptat cenu
Asfaltový recyklát
20 - 63 mm
Asfaltový recyklát 20 - 63 mm
Živičný recyklát je bez přidání pojiva uplatňován ve spodních podkladních vrstvách či jako zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev, při vytváření nové stmelené podkladní vrstvy (s přidáním hydraulického pojiva – cementu, vápna), či využíván kombinovaným způsobem.
Poptat cenu
Asfaltový recyklát
0 - 63 mm
Asfaltový recyklát 0 - 63 mm
Živičný recyklát je bez přidání pojiva uplatňován ve spodních podkladních vrstvách či jako zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev, při vytváření nové stmelené podkladní vrstvy (s přidáním hydraulického pojiva – cementu, vápna), či využíván kombinovaným způsobem.
Poptat cenu
Betonový recyklát
0 - 16 mm
Betonový recyklát 0 - 16 mm
Jemná frakce betonového recyklátu je vhodná pro použití k zásypům inženýrských sítí, pod chodníky, obsypům vodovodů, kanalizací, kabelů, do náspů těles komunikace. Materiál je dobře hutnitelný a má nižší nasákavost než směsný recyklát.
Poptat cenu
Betonový recyklát
16 - 32 mm
Betonový recyklát 16 - 32 mm
Střední frakce betonového recyklátu má uplatnění jako náhrada štěrku pro podkladové a podsypové vrstvy, u nichž je vyžadována vyšší pevnost než pro směsný recyklát. Stále oblíbenější je použití recyklátu jako plnivo do betonů nižších tříd.
Poptat cenu
Betonový recyklát
32 - 63 mm
Betonový recyklát 32 - 63 mm
Recyklát ve velkých frakcích je vhodný pro konstrukci podkladových vrstev komunikací a jiných staveb, vytváření drenážních prvků atp. Je možné ho užít jako umělé kamenivo při vatváření podkladových vrstev s větší zátěží než dovoluje směsný recyklát.
Poptat cenu
Betonový recyklát
0 - 63 mm
Betonový recyklát 0 - 63 mm
Recyklát je vhodný pro konstrukci podkladových vrstev základových desek, komunikací a jiných staveb, vytváření drenážních prvků atp. Je možné ho užít jako umělé kamenivo při vatváření podkladových vrstev s větší zátěží než dovoluje směsný recyklát.
Poptat cenu
Směsný recyklát
0 - 4 mm
Směsný recyklát 0 - 4 mm
Výroba stavebních směsí, jako plniva malt pro zdění s využitím frakcí drobných, tedy do 4 mm, a vzdušným či hydraulickým vápnem. Tyto malty jsou výhodnější svým vyšším tepelným odporem než malty s přírodním kamenivem.
Poptat cenu
Směsný recyklát
4 - 8 mm
Směsný recyklát 4 - 8 mm
Recyklát je vhodný jako dekorativní prvek na výsyp zahradních cest, dále jako příměs do betonů s nižší pevností či jako dílčí podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu.
Poptat cenu
Směsný recyklát
8 - 16 mm
Směsný recyklát 8 - 16 mm
Recyklát je vhodný jako dekorativní prvek na výsyp zahradních cest, dále jako příměs do betonů s nižší pevností či výplńových hmot.
Poptat cenu
Směsný recyklát
0 - 16 mm
Směsný recyklát 0 - 16 mm
Směsný recyklát, je v drobných frakcích 0 -16 mm. Materiál je svými vlastnostmi velmi vhodný stavební recyklát pro použití do náspů těles komunikace, zásypům inženýrských sítí, obsypy kabelů, vodovodů, kanalizačních sítí a pro různé terénní úpravy.
Poptat cenu
Směsný recyklát
0 - 63 mm
Směsný recyklát 0 - 63 mm
Používají se pro výstavbu dočasné nebo trvalé drenážní vrstvy pro zamezení tvorby bahna na staveništích atp. Vhodný je také jako rekultivační materiál k tvarování terénu.
Poptat cenu
Směsný recyklát
16 - 32 mm
Směsný recyklát 16 - 32 mm
Směsný recyklát 16 – 32 mm neboli směsný recyklát střední frakce je vynikající násypový materiál pro vytváření podkladních vrstev, pro náspy tělesa komunikací a aktivní zóny komunikací. Materiál je možné používat jako náhradu za štěrk do výplňových betonů nižších tříd.
Poptat cenu
Směsný recyklát
32 - 63 mm
Směsný recyklát 32 - 63 mm
Směsné recykláty větších frakcí 32 - 63 mm jsou vhodné pro výstavbu obslužných, lesních cest a dalších komunikací. Používají se pro výstavbu dočasné nebo trvalé drenážní vrstvy pro zamezení tvorby bahna na staveništích atp. Vhodné jsou také jako mezerovité recykláty pro zásypy.
Poptat cenu
Mulč dřevní
(1 m3 = cca. 500 Kg)
Mulč dřevní (1 m3 = cca. 500 Kg)
Mulčování dřevním odpadem má pozitivní vliv na celou zahradu, úrodu a postupnou tvorbu nové půdní biomasy. Mulč výborně váže vodu a chrání půdu před nadměrným odparem vody. Má i svou dekorativní úlohu.
Poptat cenu
Vytříděná zemina
0-30 mm
Vytříděná zemina 0-30 mm
Podkladní vrstva pod zatravňovací substrát.
Poptat cenu
Vytříděná zemina
0-20 mm
Vytříděná zemina 0-20 mm
Vhodná přímo k zatravnění s přídavkem živin.
Poptat cenu

Navíc Vám můžeme nabídnout také:

Novinky a aktuality

Byli jsme při tom
Byli jsme při tom
V termínu od 12.-13.4. 2024 byly v Českých Budějovicích pořádány běžecké závody RunTour. Tento již tradiční závod není jen o běhání. Je i o pomoci druhý... Přečíst celé
Firemní vývoj a výzkum
Firemní vývoj a výzkum
Firemní výzkum a vývoj má mnoho úskalí, která mohou být překonávána spoluprací firem s akademickou sférou. Setkání vedoucích představitelů výzkumu a vý... Přečíst celé

Vaše zkušenosti s ENVISAN-GEM a.s.

I tyto firmy nám důvěřují
Kern Hauser Fontea Agraservis Maba Swietelsky
Sběrné místo odpadů a sutí
Po - Pá 7:00 - 15:30
+420 387 423 027
Sběrné místo odpadů a sutí
Hůry 149, Rudolfov, České Budějovice
Poptat kontejner