Po - Pá 7:00 - 15:30
+420 387 423 027
Sběrné místo odpadů a sutí
Hůry 149, Rudolfov, České Budějovice

Výzkum

Společnost od svého vzniku spolupracuje s veřejnými výzkumnými společnostmi a od r. 2010 provozuje i vlastní inovační centrum.

Společnost od svého vzniku spolupracuje s veřejnými výzkumnými společnostmi a od r. 2010 provozuje i vlastní inovační centrum. V centru se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti biotechnologií, obnovitelných zdrojů energie a stavebnictví. Výstupem inovačního centra a spolupráce s výzkumnými institucemi jsou pak produkty a technologie, které společnost využívá ke svému růstu. Hlavní oblasti výsledků:

  • Sanační a remediační technologie
  • Vodíkové technologie
  • Molekulární diagnostika pro humánní a veterinární medicínu
  • Recyklace odpadů
  • Nové materiály z obnovitelných zdrojů
  • Energeticky soběstačné ostrovní systémy
Test digitální třídící linky

Test digitální třídící linky

Naše společnost ENVISAN-GEM, a.s. se účastní výzkumného projektu, který se zabývá možnostmi využití odpadů z demolic budov. Velkým problémem využití rozdrcených stavebních materiálů je množství nežádoucích příměsí v cihelném nebo betonovém recyklátu. Tyto nežádoucí příměsi jako jsou např. dřevo, plasty, lepenka ale také třeba porézní tvárnice (ytong), brání v hodnotném využití recyklovaného kameniva např. při výrobě nových zdících stavebních prvků nebo v konstrukčních betonech. V současnosti ...
Zobrazit více

Nové molekulárně-biologické technologické postupy

Nové molekulárně-biologické technologické postupy "VariOr" v diagnostice onemocnění parodontu Program: OP PIK Aplikace Číslo projektu:  CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024726 Doba řešení: 2021-2022 Shrnutí: Cílem tohoto projektu byla modernizace a rozšíření stávajících testů VariOr Dento, VariOr Caries a VariOr GEN opírající se o nejnovější technologie a poznatky. V průběhu všech tří etap se nám povedlo zavést novou moderní vysoce citlivou qPCR metodiku do rutinního provozu labo...
Zobrazit více
Nové molekulárně-biologické technologické postupy
Pokročilá elektrolytická výroba vodíku z OZE

Pokročilá elektrolytická výroba vodíku z OZE

Na základě realizovaných experimentálních měření a s využitím validovaného matematického modelu byl navržen a zrealizován unikátní svazek elektrolytických cel využívající polymerní anion selektivní membránu jako separátor elektrodových prostorů a pevný elektrolyt. Získané výsledky představují významný a originální přínos k problematice alkalické elektrolýzy vody, neboť informace o tomto typu svazku jsou v literatuře dostupné v pouze velice omezené míře.
Zobrazit více

Stanovení distribuce farmakologicky aktivních látek

Projekt se zabýval dílčím řešením velmi závažného problému - eliminace farmak z odpadních vod. Cíl, řešit tento problém modifikací velmi složitého mikrobiálního systému čistíren odpadních vod byl velmi ambiciózní. Věděli jsme na počátku, že modifikovat a stabilizovat tento systém tak, aby degradoval vybraná farmaka, bude velmi těžké, možná i nemožné, avšak z hlediska ekonomiky to byla dle našeho názoru jediná cesta, která může problém řešit.
Zobrazit více
Stanovení distribuce farmakologicky aktivních látek
Výzkum a vývoj sideroforového preparátu

Výzkum a vývoj sideroforového preparátu

Cílem projektu bylo využití bakteriálních sideroforů pro podporu růstu cílových plodin a současně zvýšení jejich odolnosti vůči fytopatogenním mikroorganizmům. Siderofory jsou sloučeniny, které mají schopnost chelatovat železo a případně i jiné kovy. Tímto způsobem odejímají důležité kovy některým fytopatogenním organizmům čímž mohou rostlinu chránit před nemocemi.
Zobrazit více

Novinky a aktuality

Byli jsme při tom
Byli jsme při tom
V termínu od 12.-13.4. 2024 byly v Českých Budějovicích pořádány běžecké závody RunTour. Tento již tradiční závod není jen o běhání. Je i o pomoci druhý... Přečíst celé
Firemní vývoj a výzkum
Firemní vývoj a výzkum
Firemní výzkum a vývoj má mnoho úskalí, která mohou být překonávána spoluprací firem s akademickou sférou. Setkání vedoucích představitelů výzkumu a vý... Přečíst celé

Vaše zkušenosti s ENVISAN-GEM a.s.

I tyto firmy nám důvěřují
Kern Hauser Fontea Agraservis Maba Swietelsky
Sběrné místo odpadů a sutí
Po - Pá 7:00 - 15:30
+420 387 423 027
Sběrné místo odpadů a sutí
Hůry 149, Rudolfov, České Budějovice
Poptat kontejner