Po - Pá 7:00 - 15:30
+420 387 423 027
Sběrné místo odpadů a sutí
Hůry 149, Rudolfov, České Budějovice

Výzkum

Společnost od svého vzniku spolupracuje s veřejnými výzkumnými společnostmi a od r. 2010 provozuje i vlastní inovační centrum.

Společnost od svého vzniku spolupracuje s veřejnými výzkumnými společnostmi a od r. 2010 provozuje i vlastní inovační centrum. V centru se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti biotechnologií, obnovitelných zdrojů energie a stavebnictví. Výstupem inovačního centra a spolupráce s výzkumnými institucemi jsou pak produkty a technologie, které společnost využívá ke svému růstu. Hlavní oblasti výsledků:

  • Sanační a remediační technologie
  • Vodíkové technologie
  • Molekulární diagnostika pro humánní a veterinární medicínu
  • Recyklace odpadů
  • Nové materiály z obnovitelných zdrojů
  • Energeticky soběstačné ostrovní systémy
Pokročilá elektrolytická výroba vodíku z OZE

Pokročilá elektrolytická výroba vodíku z OZE

Na základě realizovaných experimentálních měření a s využitím validovaného matematického modelu byl navržen a zrealizován unikátní svazek elektrolytických cel využívající polymerní anion selektivní membránu jako separátor elektrodových prostorů a pevný elektrolyt. Získané výsledky představují významný a originální přínos k problematice alkalické elektrolýzy vody, neboť informace o tomto typu svazku jsou v literatuře dostupné v pouze velice omezené míře.
Zobrazit více

Stanovení distribuce farmakologicky aktivních látek

Projekt se zabýval dílčím řešením velmi závažného problému - eliminace farmak z odpadních vod. Cíl, řešit tento problém modifikací velmi složitého mikrobiálního systému čistíren odpadních vod byl velmi ambiciózní. Věděli jsme na počátku, že modifikovat a stabilizovat tento systém tak, aby degradoval vybraná farmaka, bude velmi těžké, možná i nemožné, avšak z hlediska ekonomiky to byla dle našeho názoru jediná cesta, která může problém řešit.
Zobrazit více
Stanovení distribuce farmakologicky aktivních látek
Výzkum a vývoj sideroforového preparátu

Výzkum a vývoj sideroforového preparátu

Cílem projektu bylo využití bakteriálních sideroforů pro podporu růstu cílových plodin a současně zvýšení jejich odolnosti vůči fytopatogenním mikroorganizmům. Siderofory jsou sloučeniny, které mají schopnost chelatovat železo a případně i jiné kovy. Tímto způsobem odejímají důležité kovy některým fytopatogenním organizmům čímž mohou rostlinu chránit před nemocemi.
Zobrazit více

Vaše zkušenosti s ENVISAN-GEM a.s.

I tyto firmy nám důvěřují
Kern Hauser Fontea Agraservis Maba Swietelsky
Sběrné místo odpadů a sutí
Po - Pá 7:00 - 15:30
+420 387 423 027
Sběrné místo odpadů a sutí
Hůry 149, Rudolfov, České Budějovice
Poptat kontejner