Po - Pá 7:00 - 15:30
+420 387 423 027
Sběrné místo odpadů a sutí
Hůry 149, Rudolfov, České Budějovice

Hlášení o odpadech

Roční hlášení odpadů dle zákona o odpadech 541/2020 Sb.

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok 2023 se bude podávat na začátku roku 2024. Termín pro podání hlášení je do 28. 2. 2024, přestupný rok tento termín nijak neprodlužuje.

Jaké jsou aktuální legislativní požadavky na zpracování a podání ročních hlášení za odpady?

Kdo musí podávat roční hlášení za odpady?

Každá právnická a fyzická osoba, která podniká má povinnosti týkající se vedení průběžné evidence odpadů. Na konci roku, díky průběžné evidenci odpadů zjistíte, kolik jste za kalendářní rok vyprodukovali odpadů a podle níže uvedených limitů si můžete ověřit, zda máte povinnost roční hlášení o produkci odpadů zpracovat a podat do ISPOP či nikoli.

Limity původců odpadů:

  • firmy a OSVČ, které produkují více než 600 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok (nemusí dojít k předání k likvidaci či využití)
  • firmy a OSVČ, které produkují více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok
    • Pozor oba limity se týkají součtu odpadů všech vašich provozoven v rámci jednoho IČ.

Termín podání ročního hlášení za odpady

  • termín podání ročního hlášení za odpady za ohlašovací rok 2023 je do 28. února 2024 (28. 2. 2024), přestupný rok, tento termín nijak neprodlužuje.


Vaše zkušenosti s ENVISAN-GEM a.s.

I tyto firmy nám důvěřují
Hlášení o odpadech Hlášení o odpadech Hlášení o odpadech Hlášení o odpadech Hlášení o odpadech Hlášení o odpadech
Sběrné místo odpadů a sutí

Sběrné místo odpadů a sutí
Hůry 149, Rudolfov, České Budějovice
Poptat kontejner