Po - Pá 7:00 - 15:30
+420 387 423 027
Sběrné místo odpadů a sutí
Hůry 149, Rudolfov, České Budějovice

Už jsme s Vámi 30 let.

V neděli 15. října uplynulo 30 let od založení naší společnosti.

Začínali jsme v jedné pronajaté kanceláři a s ojetou Škodou 105 a věřili jsme, že jednoho dne, bude tehdy špinavé a kontaminované Československo jednou zase čisté. Věřili jsme, že to bude i díky nám. Učarovalo nám slovo biotechnologie a tak jsme ve skromných podmínkách pronajatých laboratoří objevili první bakterie, které dokáží, doslova a do písmene, „sežrat“ ropné látky.  A zanedlouho byla na světě technologie k dekontaminaci  znečištěných zemin.
Postupně přibývaly technologie další.  
Za tři dekády působení jsme vyčistili stovky kontaminovaných lokalit doma i v zahraničí. Dekontaminace dvou milionů tun znečištěných zemin a revitalizace rozlehlých území patří mezi naše klíčové úspěchy
Činnost firmy se rychle rozrůstala a diverzifikovala. Od starých ekologických zátěží jsme se postupně posunuli i k recyklaci odpadů a čištění odpadních vod. Naše recyklační centra v jižních Čechách přijala již přes 300 000 tun odpadu, z čehož se nám podařilo recyklovat více než 80 % a přeměnit je zpět na užitečné produkty. Každoročně poskytujeme služby více než 5000 zákazníkům, kteří nám svůj odpad přivážejí, nebo my jej od nich odvážíme vlastní speciální technikou.  Naše laboratoře nabízejí výzkum a vývoj pro průmyslové podniky, ale i pro provozovatele čistíren odpadních vod, či provozovatele bioplynových stanic. Účastníme se společných výzkumných projektů s univerzitní a akademickou sférou a to i v mezinárodním měřítku. 
Od biotechnologií se rozkračujeme ve výzkumu  ke smysluplné zelené energetice, především v oblasti vodíkových technologií a věříme, že se uplatníme v budoucnu v budování bezpečné regionální energetické, materiálové i potravinové soběstačnosti, kterou považujeme za jednu z primárních výzev dneška. 

Z celkového pohledu to vypadá, že v současnosti jsou naše služby určeny velkým firmám, ale pravý opak je pravdou. Především si ceníme malých podniků, živnostníků a občanů
Díky nim jsme vyrostli a právě těmto menším klientům vzdáváme největší dík. 
Díky nim prosperujeme, s nimi stojíme i padáme. A právě jejich důvěra je pro nás největším oceněním a motivací do dalších let.

 Vaše zkušenosti s ENVISAN-GEM a.s.

I tyto firmy nám důvěřují
Už jsme s Vámi 30 let. Už jsme s Vámi 30 let. Už jsme s Vámi 30 let. Už jsme s Vámi 30 let. Už jsme s Vámi 30 let. Už jsme s Vámi 30 let.
Sběrné místo odpadů a sutí

Sběrné místo odpadů a sutí
Hůry 149, Rudolfov, České Budějovice
Poptat kontejner