Recyklované kamenivo

Recykláty vznikající při drcení stavebního a demoličního odpadu. Je nutné dbát na to, aby v recyklátu nebyly příměsi nebezpečných látek. V oblasti recyklace stavebního a demoličního odpadu, zejména betonů, směsných sutí, asfaltů a zemin, máme více než desetileté zkušenosti. Ve středisku Hůry u Českých Budějovic provádíme recyklaci stavebních a demoličních odpadů a následnou výrobu certifikovaných stavebních recyklátů. Recyklované kamenivo třídíme dle materiálu a velikosti zrna na příslušné frakce.

Jednotlivé frakce recyklátů je možné smísit dle požadavků zákazníka tak, aby zrnitost odpovídala následné aplikaci. Přidáním jemné frakce vznikají recykláty vhodné pro náhradu štěrkopísků.

Využití recyklátů

Užití stavební suti šetří přírodní zdroje, a zároveň také přispívá ke snížení množství stavebního odpadu na skládkách. Jeho předností je oproti přírodnímu kamenivu příznivá cena a dostupnost. Vyznačuje se dobrou objemovou hmotností, odolností proti drcení, oděru a také mrazuvzdorností. Největším rozdílem mezi recyklovaným a přírodním kamenivem je fakt, že recyklované kamenivo dosahuje deseti násobně větší nasákavosti.

Recykláty slouží jako částečná náhrada kameniva, využívaného především ke zpevňování cest a chodníků a podloží pod komunikace, drenáže nebo jako výplně pod základové desky nebo vhodné pod komunikace a zpevněné plochy. Využití recyklátů je také vhodné pro obsypy kabelů, vodovodů a kanalizačních řádů.

Proč zvolit recyklát

  • úspora nákladů 50 %
  • příznivá cena
  • dobrá dostupnost
  • snížení množství stavebního odpadu na skládkách
  • šetříte přírodu tím, že využíváte recyklovaný a plnohodnotný materiál

Směsný recyklát

0 – 16 mm

smesne-podsitne-0-16-mm.jpg

Směsný recyklát, je v drobných frakcích 0 -16 mm. Materiál je svými vlastnostmi velmi vhodný stavební recyklát pro použití do náspů těles komunikace, zásypům inženýrských sítí, obsypy kabelů, vodovodů, kanalizačních sítí a pro různé terénní úpravy.

Poptat cenu

Směsný recyklát

16 – 32 mm

smesny-recyklat-16-32-mm.jpg

Směsný recyklát 16 – 32 mm neboli směsný recyklát střední frakce je vynikající násypový materiál pro vytváření podkladních vrstev, pro náspy tělesa komunikací a aktivní zóny komunikací. Materiál je možné používat jako náhradu za štěrk do výplňových betonů nižších tříd.

Poptat cenu

Směsný recyklát

32 – 63 mm

smesny-recyklat-32-63-mm.jpg

Směsné recykláty větších frakcí 32 - 63 mm jsou vhodné pro výstavbu obslužných, lesních cest a dalších komunikací. Používají se pro výstavbu dočasné nebo trvalé drenážní vrstvy pro zamezení tvorby bahna na staveništích atp. Vhodné jsou také jako mezerovité recykláty pro zásypy.

Poptat cenu

Betonový recyklát

0 – 16 mm

betonove-podsitne-0-16-mm.jpg

Jemná frakce betonového recyklátu je vhodná pro použití k zásypům inženýrských sítí, pod chodníky, obsypům vodovodů, kanalizací, kabelů, do náspů těles komunikace. Materiál je dobře hutnitelný a má nižší nasákavost než směsný recyklát.

Poptat cenu

Betonový recyklát

16 – 32 mm

betonovy-recyklat-16-32-mm.jpg

Střední frakce betonového recyklátu má uplatnění jako náhrada štěrku pro podkladové a podsypové vrstvy, u nichž je vyžadována vyšší pevnost než pro směsný recyklát. Stále oblíbenější je použití recyklátu jako plnivo do betonů nižších tříd.

Poptat cenu

Betonový recyklát

32 – 63 mm

betonovy-recyklat-32-63-mm.jpg

Recyklát ve velkých frakcích je vhodný pro konstrukci podkladových vrstev komunikací a jiných staveb, vytváření drenážních prvků atp. Je možné ho užít jako umělé kamenivo při vatváření podkladových vrstev s větší zátěží než dovoluje směsný recyklát.

Poptat cenu

Asfaltový recyklát

asfaltovy-recyklat-0-63-mm.jpg

Živičný recyklát je bez přidání pojiva uplatňován ve spodních podkladních vrstvách či jako zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev, při vytváření nové stmelené podkladní vrstvy (s přidáním hydraulického pojiva – cementu, vápna), či využíván kombinovaným způsobem.

Poptat cenu

Tříděná zemina

Vytříděná výkopová zemina se používá pro konečnou rekultivaci pozemků, terénní úpravy atp.

Prodej recyklátu - cena recyklátu je u jednotlivých produktů k dispozici po stisknutí tlačítka "Poptat cenu".

Kde nás najdete?

ENVISAN-GEM,a.s.
Hůry 149
373 71 Rudolfov, České Budějovice

T: +420 387 423 027
F: +420 387 319 228
M: 724 582 136, 602 150 192
E: