Poskytujeme komplexní služby likvidace odpadů, výrobu a prodej stavebních recyklátů, sanaci, rozbory půdy i vody. 

Velkoobjemové kontejnery na suť a odpad

Rozbory pitných vod

Rozbory půd

Rozbory bazénových vod

Odvoz a likvidace odpadů

Optimalizace odpadového hospodářství

Poradenství- podniková ekologie

Provoz sběrných dvorů

Svozové dny

Svoz separovaného odpadu

Sběrné místo odpadů – EKOZÓNA

Sanace – EKOZÓNA

Průmyslový / nebezpečný odpad

Komunální odpad

Stavební odpad

Zemědělský odpad

Tekutý odpad

Sběr skla

Oleje

Čištění lapolů

Čištění nádrží

Kde nás najdete?

ENVISAN-GEM,a.s.
Hůry 149
373 71 Rudolfov, České Budějovice

T: +420 387 423 027
F: +420 387 319 228
M: 724 582 136, 602 150 192
E: