Zajištění legislativních povinností v životním prostředí

Evidence a hlášení

Co pro Vás můžeme udělat?

  • Vedení průběžné evidence odpadů za původce
  • Zpracování a podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady
  • Registrace do ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností)
  • Zpracování statistického výkazu Odp 5-01
  • Zastupujeme původce při jednání s orgány státní správy činnými v oblasti ŽP
  • Podávání hlášení do IRZ (Integrovaný registr znečištění)

Poradenství

Co pro Vás můžeme udělat?

  • Provedení interního auditu plnění požadavků zákona 185/2001 Sb., o odpadech 
  • Zřízení a vybavení místa shromažďování odpadů u původce o Zajistíme sběrné nádoby, kontejnery, záchytné vany, identifikační listy nebezpečných odpadů apod.
  • Analytické rozbory neznámých odpadů, jejich zařazení dle katalogu odpadů včetnč návrhu nejvhodnějšího způsobu likvidace

Kde nás najdete?

ENVISAN-GEM,a.s.
Hůry 149
373 71 Rudolfov, České Budějovice

T: +420 387 423 027
F: +420 387 319 228
M: 724 582 136, 602 150 192
E: