Nabízíme kompletní čištění lapolů


Pravidelnou údržbou lapolů předcházíte úniku tuků a olejů dále do kanalizace. Doporučujeme provádět čištění nejméně 4x ročně. Do lapolů nesmějí být přiváděny ropné látky, minerální oleje, splaškové, drenážní a dešťové vody. Co je to lapol? >>

Zajistíme:

  • čištění lapolů speciální cisternou
  • snadný průchod vypouštěných odpadních vod z lapolu
  • kvalitní a rychlý servis

Kde nás najdete?

ENVISAN-GEM,a.s.
Hůry 149
373 71 Rudolfov, České Budějovice

T: +420 387 423 027
F: +420 387 319 228
M: 724 582 136, 602 150 192
E: