Ložiska ropy se vyskytují nezávisle na lidském působení. Jejich těžba na našem území hojně probíhala převážně na počátku 20. století. Dodnes existují ekologické zátěže, které mohou ohrožovat zejména spodní vody a zdroje vody pitné. 


Pomoc státu a Evropské unie je nevyhnutelná

 

Sanace a rekultivace těchto starých ekologických zátěží je však nákladným a poměrně náročným procesem. Mnohdy je zapotřebí finanční podpory ze strany Státního fondu životního prostředí České republiky, který následně žádá o uvolnění potřebné částky z fondů Evropské unie, jež je na tyto účely vyčleněn. Proto je často tato ekologická zátěž ponechávána bez zásahu a k likvidaci se přistupuje až tehdy, ohrožuje-li nějak významně prostředí a zdroje, u nichž se nachází.

 

Po úspěšné realizaci některého z projektů dojde v oblasti vždy ke zlepšení stavu životního prostředí a sníží se počet těchto ropných zátěží.

Kde nás najdete?

 

ENVISAN-GEM,a.s.
Hůry 149
373 71 Rudolfov, České Budějovice

T: +420 387 423 027
F: +420 387 319 228
M: 724 582 136, 602 150 192 
E: