Provádíme akreditované rozbory dle platné legislativy.

Soukromým provozovatelům nabízíme akreditované rozbory pitné vody, stejně tak zemědělským prvovýrobcům a zpracovatelskému průmyslu, ubytovacím a stravovacím zařízením, soukromým osobám disponující vlastní studnou.

Provádíme odběry vody.

Akreditovaný odběr pitné vody

Tento odběr provádějí naši vyškolení vzorkaři, kteří jsou vybaveni pro odběry vzorků z nejrůznějších míst.
Odběry realizujeme ze studní, vrtů, vodojemů, akumulačních nádrží, ze vzorkovacích a odběrných kohoutů.
Provádíme fázové odběry pitné vody, při nichž zjistíme v jaké fázi výroby či balení pitné vody dochází ke kontaminaci.

Kde nás najdete?

ENVISAN-GEM,a.s.
Hůry 149
373 71 Rudolfov, České Budějovice

T: +420 387 423 027
F: +420 387 319 228
M: 724 582 136, 602 150 192
E: